HomeRU

HomeRU

Moje biuro tłumaczeń Iwona Hoven Vertalingen specjalizuje się w tłumaczeniach ustnych i pisemnych
z języka holenderskiego na język polski i rosyjski i vice versa.

19 lutego 2003 zostałam zarejestrowana w sądzie w Groningen jako tłumacz przysięgły w językach
holenderskim, polskim i rosyjskim zarówno jako w formie ustnej jak i w pisemnej.